Tõendid

Saatkonnast on võimalik tellida mitmesuguseid tõendeid, mis kinnitavad Eesti rahvastikuregistris ning muudes ametlikes registrites olevaid andmeid. Enne tõendi taotlemist palume pöörduda Rootsi ametiasutuse poole, kellele tõend esitatakse, ning täpsustada, milliste andmetega tõend on nõutud.

Tõendi taotlemiseks

  • esitada taotlus vastavalt sellele, millist tõendit soovitakse kas isiklikult saatkonnas, e-posti teel (digiallkirjaga) või posti teel saatkonna postiaadressile Box 26076, 10041 Stockholm, Rootsi;
  • esitada isikut tõendav dokument; posti teel taotlemise korral lisada isikut tõendava dokumendi koopia
  • esitada riigilõivu tasumist tõendav dokument või tasuda riigilõiv saatkonnas kohapeal.

PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND (Eesti rahvastikuregistrisse kantud sünni, abielu, lahutuse, nimemuutuse, surma andmetega)

  • perekonnasündmuse tõendi taotlus

NB! Kohtus vormistatud lahutuse kohta rahvastikuregistri tõendit tellida ei saa. Dokumendi saamiseks tuleb pöörduda  kohtu poole või tellida saatkonnast rahvastikuregistri väljavõte, kus kajastub isiku perekonnaseis (lahutatud) ja lahutuse kuupäev. Juhul, kui taotleja on uuesti abiellunud, siis kajastub rahvastikuregistri väljavõttes väljavõtte tellimise ajal kehtiv perekonnaseis. Väljavõttel eelmiste abielude andmete kajastamiseks tuleb taotlusele teha vastav märge.

RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE (üldandmed Eesti rahvastikuregistrist)

  • rahvastikuregistri tõendi taotlus
  • NB! Rahvastikuregistri tõendeid väljastatakse taotleja enda, tema alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

ABIELUVÕIME TÕEND

TÕEND KARISTUSTE PUUDUMISE KOHTA

Karistusregistri väljavõtte saamiseks tuleb teha päring karistusregistrisse, mille alusel väljastatakse registriteade.

Eestikeelse registriteate alusel on võimalik saatkonnast tellida konsuli tõend, mis väljastatakse inglise keeles.

Saatkonnas taotluse esitamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.