Eesti pass ja ID-kaart

Korduva Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine ning väljastamine

Konsulaarvastuvõtt toimub ainult eelregistreerimisel igal esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 10.00-12.00. Konsuli vastuvõtt eelregistreerimisel interneti teel või telefonil (+46 8) 5451 2282.

NB! Alates 06.01.2020 kehtivad dokumentide taotlemisel uued riigilõivud. Vaata lähemalt siit

Korduva Eesti passi ja ID-kaardi taotlemiseks on erinevad võimalused:

 • Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveameti e-teeninduses või posti teel.
 • Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib esitada Politsei- ja Piirivalveameti e-teeninduses või posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks “Eesti saatkond Stockholmis”.
 • ID-kaardi taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile e-teeninduses või posti teel.
 • Eesti kodaniku passi ja ID-kaarti on võimalik taotleda ka Eesti saatkonnas Stockholmis, kuid sellisel juhul tuleb taotlemiseks isiklikult kohale tulla. Vastuvõtule palume eelnevalt aeg broneerida. Posti teel saadetud taotlusi saatkond ei akstepteeri!

NB! Kui saadate oma taotluse otse Eestisse Politsei- ja Piirivalveametisse, siis sel juhul palun tasuge riigilõiv samuti Eesti Rahandusministeeriumisse.

Täpse info, kuidas välisriigis olles Eesti kodaniku passi ja/või ID-kaarti taotleda, leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel: www.politsei.ee

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda kuni 6 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, võib minna kauem aega (aukonsulite kontaktid Eesti aukonsulid Rootsis).

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale. Passe ega ID-kaarte posti teel koju ei saadeta! Dokumendi kättesaamiseks palume võtta kaasa vana pass ja ID-kaart.

Saatkonnas korduva Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemisel on vaja esitada:

 1. Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ning lisada kontaktandmed Rootsis. NB! Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti palume allkirja kirjutada MUSTA pasta- või tindipliiatsiga. Palume ka jälgida, et allkiri ei ületaks allkirjavälja piire ja ankeedil poleks parandusi.
 2. Digitaalne dokumendifoto (JPEG, 1-5 MB, 1300X1600 pikslit). Palun lugege täpsemaid nõudeid fotole Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Foto tuleb saata otse Politsei-ja Piirivalveameti meiliaadressile ppa@politsei.ee. Meili lisage kindlasti foto omaniku nimi ja isikukood või sünniaeg!
 3. Kui taotleja isiku- ja/või perekonnaseisuandmed on muutunud, tuleb esitada Rootsi Maksuameti poolt väljastatud rahvastikuregistri ingliskeelne väljavõte, mis kajastab andmete muudatusi ning mis on varustatud Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga.
 4. Riigilõivu määrad on välja toodud eurodes, kuid tasumine toimub saatkonnas Rootsi kroonides vastavalt iga kuu esimese tööpäeva Euroopa Keskpanga ametlikule vahetuskursile.

Riigilõivu saab tasuda kohapeal Rootsi pangakaardiga või sularahas Rootsi kroonides. Võimalik on tasuda ka ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas eelnevalt riigilõivu suurust täpsustades läbi saatkonna konsulaarosakonna või Eesti Rahandusministeeriumi kontole. Ülekandega maksmisel palun võtke tasumist tõendav dokument kaasa.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-mail aadressile: info@estemb.se

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.

Rootsis sündinud alla 15-aastasele lapsele esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemine

Enne esmakordse passitaotluse või ID-kaarditaotluse esitamist tuleb Teil välja selgitada, kas Teie lapse sünd on Eesti Rahvastikuregistrisse sisestatud.

Lapse sündi on võimalik Eesti Rahvastikuregistrisse sisestada läbi Eesti saatkonna Stockholmis või ka esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaarditaotluse esitamisel.

Lapse sünni sisestamiseks tuleb esitada Rootsi Maksuameti Rahvastikuregistri väljavõte (personbevis), mis kajastab lapse sünni andmeid ning vanemate või hooldajate  andmeid. NB! Väljavõte peab olema ingliskeelne, varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga. Väljavõttele palume lisada juurde ka koopia lapsevanema Eesti isikut tõendavast dokumendist ning kontaktandmed, sh e-maili aadress. Dokumendid saab saata tavapostiga aadressile: Estlands Ambassad, BOX 26076, 100 41 Stockholm või saata koos passi- ja / või ID-kaardi taotlusega otse Eesti Politsei-ja Piirivalveametile.

NB! Peale lapse sünniandmete sisestamisest saatkonna kaudu Eesti Rahvastikuregistrisse anname sellest Teile teada ning samuti teatame Teile lapse isikukoodi, misjärel on Teil erinevad võimalused Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemiseks:

 • Alla 12-aastaste laste passi- ja ID-kaarditaotlused võib saata otse Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks “Eesti saatkond Stockholmis”.

NB! Kui saadate oma taotluse otse Eestisse Politsei- ja Piirivalveametisse, siis sel juhul palun tasuge riigilõiv samuti Eesti Rahandusministeeriumisse.

Täpse info, kuidas välisriigist posti või e-posti teel Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaarti taotleda, leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel: www.politsei.ee

 • Eesti kodaniku passi ja ID-kaarti on võimalik taotleda Eesti saatkonnas Stockholmis, kuid sel juhul tuleb lapsevanemal ja lapsel alates 12. eluaastast isiklikult kohale tulla. Alates 12. eluaastast hõivatakse passitaotluse esitamisel sõrmejäljed. Alla 15-aastase lapse eest esitab taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja). Vastuvõtule palume eelnevalt aeg broneerida! Posti teel saadetud taotlusi saatkond ei akstepteeri.

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda 5 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, läheb aega keskmiselt 6 nädalat (aukonsulite kontaktid Eesti aukonsulid Rootsis).

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse vanemale või hooldajale. Passe ega ID-kaarte posti teel koju ei saadeta! Dokumendi kättesaamiseks palume võtta kaasa vana pass ja ID-kaart.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas on vaja esitada:

 1. Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ning lisada kontaktandmed Rootsis. NB! Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti palume allkirja kirjutada MUSTA pasta- või tindipliiatsiga. Palume ka jälgida, et allkiri ei ületaks allkirjavälja piire ja ankeedil poleks parandusi.
 2. Digitaalne dokumendifoto. Palun lugege täpsemaid nõudeid fotole Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Foto tuleb saata otse Politsei-ja Piirivalveameti meiliaadressile ppa@politsei.ee. Meili lisage kindlasti foto omaniku nimi ja isikukood või sünniaeg.
 3. Juhul kui lapse sündi ei ole eelnevalt Eesti Rahvastikuregistrisse lisatud, siis palume esitada Rootsi Maksuameti väljavõte (personbevis), mis kajastab lapse sünni andmeid, vanemate või hooldajate andmeid. NB! Väljavõte peab olema ingliskeelne, varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga.
 4. Riigilõivu määrad on välja toodud eurodes, kuid tasumine toimub saatkonnas Rootsi kroonides iga kuu esimese tööpäeva Euroopa Keskpanga ametlikule vahetuskursile.

Riigilõivu saab tasuda kohapeal Rootsi pangakaardiga või sularahas Rootsi kroonides. Võimalik on tasuda ka ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas eelnevalt riigilõivu suurust täpsustades läbi saatkonna konsulaarosakonnavõi Eesti Rahandusministeeriumi kontole. Ülekandega maksmisel palun võtke tasumist tõendav dokument kaasa.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-mail aadressile: info@estemb.se

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.

Mida saab ID-kaardiga teha?