Eesti pass ja ID-kaart

Välismaal olles saab Eesti passi ja ID-kaarti taotleda:

 • Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses;
 • posti teel otse Politsei ja Piirivalveametist (taotlus koos lisadokumentidega saata aadressile Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Tallinn 15060, Estonia)
 • Eesti välisesinduses.

Oluliselt soodsam on taotleda Eesti passi ja ID-kaarti iseteenindusest või posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametist. Info iseteeninduses ja posti teel taotlemise korral tasutava riigilõivu kohta on leitav siit.

Otse Politsei- ja Piirivalveametist (iseteenindusest või posti teel) saate uusi dokumente taotleda juhul, kui dokumendi taotlemisel ei ole vaja anda sõrmejälgi:

 • kui sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. Sõrmejälgede (biomeetriliste andmete) kehtivust saate kontrollida lisaks iseteenindusele ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel;
 • kui soovite taotleda passi alla 12aastasele lapsele, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. NB! Kui Rahvastikuregistris puudub info lapse ja vanema suhte kohta, siis iseteeninduses lapsele dokumenti taotleda ei saa.

Millal on passi või isikutunnistuse tellimiseks  vajalik broneerida aeg ja tulla isiklikult saatkonda?

 • kui taotlete Eesti isikut tõendavat dokumenti (passi või ID-kaarti) esmakordselt;
 • kui sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed. Sõrmejälgede (biomeetriliste andmete) kehtivust saate kontrollida lisaks iseteenindusele ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel;
 • kui taotlete dokumenti lapsele, kes on 12aastane või vanem ja kes ei ole viimase kuue aasta jooksul andnud dokumenti taotledes sõrmejälgi;
 • kui soovite dokumendi kättesaamiseks teha volituse kellelegi teisele. Volitus tuleb esitada koos dokumenditaotlusega.

Saatkonnas dokumenditaotluse esitamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

NB! Ajutiselt saab aegu broneerida ainult telefoni teel (+46 8) 5451 2282 (info uuendatud 24.11.2022).

Saatkonnas esmakordsel Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument
 • originaaldokument, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus.

(kui vanemad või vanavanemad olid Eesti kodanikud enne 16.06.1940, esitada originaaldokument, millest nähtub vähemalt ühe Teie vanema kuulumine Eesti kodakondsusesse, nt Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass;  kaitseväetunnistus;  kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik);  riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms; perekonnakirjad)

 • perekonnaseisudokumendid (sünnitunnistus, abielutunnistus), mis tõendavad Teie põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast (vana)vanemast. Rootsis registreeritud perekonnasündmuste tõendamiseks tuleb esitada Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga.

Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või saatkonna kaudu. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada saatkonna koduleheküljelt: dokumendi tellimine

 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • riigilõiv;

NB! Dokumendi jaoks tuleb teha üks värviline digitaalne dokumendifoto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke e-posti aadressil [email protected]. Saatkonnas fotosid teha ei saa.

 Saatkonnas lapsele esmakordse passi ja ID-kaardi taotlemisel palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart;
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus.
  • Põlvnemist tõendav dokument (sünnitunnistus). Kui laps on sündinud Rootsis, tuleb esitada Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga. NB! Hooldusõiguse andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks on soovitav tellida Rootsi Maksuametist registriväljavõte, mis kajastab ka hooldusõigust.
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek (juhul, kui teine vanem ei ole Eesti kodanik);
 • riigilõiv.

NB! Dokumendi jaoks tuleb teha üks värviline digitaalne dokumendifoto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke e-posti aadressil [email protected] Saatkonnas fotosid teha ei saa.

 Saatkonnas korduva Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass või passi puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb esitada andmete muutumist tõendav dokument. Kui isikuandmed on muutunud Rootsis, tuleb esitada andmete muutust kajastav Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga.
 • riigilõiv.

NB! Dokumendi jaoks tuleb teha üks värviline digitaalne dokumendifoto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke e-posti aadressil [email protected]. Saatkonnas fotosid teha ei saa.

Saatkond ei menetle  Eesti passi ja ID-kaardi taotlusi. Saatkonnas esitatud taotlus edastatakse menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile. Eesti passi ja ID-kaardi taotluse staatust saate kontrollida Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt.

 

Dokumentide kättesaamine saatkonnas

Saatkonnas dokumendi kättesaamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

NB! Ajutiselt saab aegu broneerida ainult telefoni teel (+46 8) 5451 2282 (info uuendatud 24.11.2022).

Pass ja ID-kaart väljastatakse isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.(täpsem info leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt).

Alla 15-aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest.

Dokumendi kättesaamiseks palume võtta kaasa vana pass ja ID-kaart.

Passe ega ID-kaarte posti teel koju ei saadeta.