Eesti pass ja ID-kaart

Välismaal saab Eesti kodaniku passi ja/või ID-kaarti taotleda:

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel hõivatakse sõrmejäljed. Sõrmejäljed kehtivad Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis 6 aastat, sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt või helistades klienditoe telefonil +372 612 3000.

Sõrmejälgi ei ole vaja anda alla 12-aastastel lastel.

ID-kaardi taotlemisel ei pea hõivama sõrmejälgi, kui olete vanem kui 70-aastane ja olete varasemalt sõrmejäljed andnud.

Sõrmejälgi ei pea andma ka juhul, kui püsiv terviseseisund (olenemata vanusest) ei võimalda passi või ID-kaardi taotlemiseks isiklikult saatkonda kohale tulla ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui 11 aastat ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud. Taotlus tuleb saata posti teel Politsei- ja Piirivalveametile, kindlasti lisades tõendi tervisliku seisundi kohta (soovitavalt eesti- või ingliskeelne arstitõend). Põhjalikum taotlemise info on alajaotuses Taotlemine posti teel.

Taotlemine iseteeninduses

Kõige mugavam, kiirem ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses. Iseteenindusse saab siseneda mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardiga. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et peate andma sõrmejäljed, siis saate seda teha kas Politsei-ja Piirivalveameti teenindustes või Eesti välisesindustes. Stockholmi saatkonnas saab sõrmejälgi anda vastuvõtuaegadel (T 10:00-12:00, K 14:00-16:00 ja N 10:00-12:00 ja 14:00-16:00), palun broneerige aeg internetis.

Kui sõrmejäljed on antud, saate jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses, kus lisate digitaalse värvilise dokumendifoto ja tasute riigilõivu (makseviis krediitkaart).

Taotlemine posti teel

 • Esmalt kontrollige sõrmejälgede kehtivust Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt või telefoni teel (vt info eespool), vajadusel saate sõrmejäljed anda saatkonnas (vt vastuvõtuajad eespool).
 • Täitke ja allkirjastage avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks); Tähelepanu! Kindlasti tuleb kirjutada allkiri taotluse ülaosas paremas servas asuvasse kasti.
 • Tasuge riigilõiv Rahandusministeeriumi arvele. Riigilõivumäärad leiate siit.
 • Digitaalne värviline dokumendifoto saatke e-posti teel aadressile [email protected]. E-kirjale lisage ees- ja perekonnanimi ning Eesti isikukood.
 • Taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung või väljatrükk internetipangast saatke Eestisse tavapostiga aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Tallinn 15060, Estonia

Taotlemine saatkonnas

Kui taotlust ei ole võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses või posti teel, tuleb dokumendi taotlemiseks saatkonnas broneerida aeg internetis.

Korduva Eesti passi ja/või ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui isikuandmed on muutunud (näiteks abiellumisel), tuleb esitada andmete muutumist tõendav dokument; Kui isikuandmed on muutunud Rootsis, tuleb esitada andmete muutust kajastav Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga;
 • tasuda riigilõiv. Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga ja viipemaksena. Sularaha vastu ei võeta. Kui riigilõiv on tasutud ülekandega, tuleb kaasa võtta riigilõivu tasumist kinnitav maksekorraldus.

Taotluse esitamisel hõivatakse sõrmejäljed.

Digitaalne värviline dokumendifoto saatke e-posti teel aadressile [email protected]. E-kirjale lisage ees- ja perekonnanimi ning Eesti isikukood. Saatkonnas fotosid teha ei saa.

Esmakordse Eesti passi ja/või ID-kaardi taotlemisel tuleb lisaks eelpool loetletud dokumentidele esitada:

 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument;
 • originaaldokument, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Kui vanemad või vanavanemad olid Eesti kodanikud enne 16.06.1940, esitada originaaldokument, millest nähtub vähemalt ühe Teie vanema kuulumine Eesti kodakondsusesse, nt Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass; kaitseväetunnistus; kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik); riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms; perekonnakirjad). Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivistvõi saatkonna kaudu.
 • perekonnaseisudokumendid (sünnitunnistus, abielutunnistus), mis tõendavad Teie põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast (vana)vanemast. Rootsis registreeritud perekonnasündmuste tõendamiseks tuleb esitada Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga.

Lapsele esmakordse passi ja/või ID-kaardi taotlemisel palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart;
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus;
 • põlvnemist tõendav dokument (sünnitunnistus). Kui laps on sündinud Rootsis, tuleb esitada Rootsi Maksuameti väljastatud ingliskeelne rahvastikuregistriväljavõte, mis on varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga. NB! Hooldusõiguse andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks on soovitav tellida Rootsi Maksuametist registriväljavõte, mis kajastab ka hooldusõigust;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek (juhul, kui teine vanem ei ole Eesti kodanik);
 • riigilõiv.

Digitaalne värviline dokumendifoto saatke e-posti teel aadressile [email protected]. E-kirjale lisage ees- ja perekonnanimi ning Eesti isikukood. Saatkonnas fotosid teha ei saa.

Kättesaamise koht

Rootsis on passi ja ID-kaarti võimalik kätte saada saatkonnas Stockholmis ja  Eesti aukonsulaatides Karlskronas, Göteborgis, Gotlandil, Halmstadis, Norrköpingis, Umeås ja Malmös. Kui dokumendid on jõudnud saatkonda või aukonsuli juurde, võetakse taotlejaga ühendust e-posti või telefoni teel.

Saatkonnas dokumendi kättesaamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

Alla 15-aastase lapse pass ja/või ID-kaart väljastatakse ainult lapse seaduslikule esindajale (hooldajale).

Vähemalt 15-aastastele kodanikele väljastatakse pass ja/või ID-kaart isiklikult.

Kaasa tuleb võtta eelmine Eesti pass ja/või ID-kaart.

Passi kättesaamine kulleriga

Alates detsembrist 2023 on võimalik Eesti passi tellida soovitud aadressile DHL kulleriga, teenus on tasuline.

Tähelepanu! ID-kaarti kulleriga ei saadeta, selle kättesaamiseks tuleb jätkuvalt isiklikult tulla kas saatkonda või aukonsuli juurde.

Kulleriga kättesaamise võimaluse saab valida passi taotlemisel ning kui pass on trükitud, saadetakse taotleja e-posti aadressile täpne juhis, kuidas kullerteenust vormistada.

Pass väljastatakse vaid taotlejale (mitte volitatud isikule), kes peab passi kättesaamisel esitama kullerile enda kehtiva isikut tõendava dokumendi, mis võib olla ka kehtiv välisriigi dokument.

Kulleriga väljastamisel rakendub täiendav teenustasu. Rootsis on kullerteenuse maksumus 36,19 €, millele lisandub käibemaks, kütuselisa, dokumendikindlustus ja personaalne allkirjastamine. Lõpliku maksumuse arvutamiseks tuleb sisestada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses aadress, kuhu passi soovitakse tellida.

Täiendav info on leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

Volitus

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamiseks saab soovi korral volitada teist inimest. Volituse saab esitada koos taotlusega saatkonnas, PPA teeninduses kohapeal ja iseteeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass ja/või ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse passile ja/või ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema koos taotlusega kohapeal selleks vanemale volituse.

Tähelepanu!

 • Kõiki Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlusi menetleb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA). Dokumendi taotluse menetlemise staatust on võimalik jälgida PPA kodulehel. PPA menetleja teavitab võimalikest puudustest taotlejat e-posti teel.
 • Uued dokumendid jõuavad saatkonda erinevatel aegadel, ID-kaart 5 – 7 nädala ja pass 6 – 8 nädala jooksul. Mõlema dokumendi saabumisel saatkonda saate eraldi teavitused. Võimalusel palume dokumentidele järele tulla siis, kui mõlemad dokumendid on saabunud.
 • Välismaal olles ei saa kiirkorras passi ega ID-kaarti taotleda. Kiirkorras saab passi ja ID-kaarti taotleda ainult iseteeninduses või PPA teenindustes Eestis. Kätte saab kiirkorras taotletud dokumente ainult Tallinnas.