Suursaadik

Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Rootsi Kuningriigis

 

Tere! Hej!

Eesti ja Rootsi, rootslased ja eestlased on kaks rahvast, kelle teed on läbi aegade ühte jalga käinud, me oleme teineteist aidanud ja toetanud, õpetanud ja kogemusi jaganud, teineteisele varjupaika pakkunud, teineteise eest lahinguväljal võidelnud. Need pikaajalised suhted on tänaseks muutunud igapäevasteks ja puudutavad kõiki olulisimaid inimtegevuse valdkondi, need põhinevad ühesugustel väärtustel ja sarnasel maailma tunnetamisel ning selle mõistmisel. Me oleme koos Euroopa Liidus, meie julgeolekukeskkond on üks tervik, meie väärtusruumi keskmes ja suurim väärtus on inimene oma rõõmude ning muredega. Need tugisambad on tugev alus tulevikku vaadates.

Rootsis on elanud ja elab palju eestlasi, Eestis on mitmeid piirkondi, mis on asustanud rootslased. Iga Eesti koolilaps teab, et Tartu Ülikool, ajalooliselt teine Rootsi Kuningriigi ülikool, asutati 1632. aastal kuningas Gustav Adolfi eestvõtmisel. Tartu Ülikooli on juba 100 aastat pakkunud eestikeelset kõrgharidust, mis on teinud eestlastest ühe maailma väiksema rahva, kes saab emakeelset kõrgharidust endale lubada. Me oleme tänulikud Rootsi rahvale, kes andis meie kaasmaalastele varju II maailmasõja ajal ja järel, kes võttis nad vastu oma hulka ja andis võimaluse eestluse arenguks Rootsis. Me mäletame abi ja nõu, mida Rootsi pakkus 30 aastat tagasi taasiseseisvunud Eestile ümberkorralduste ja ühiskondlike reformide elluviimisel.

Eesti soovib seda partnerlust hoida ja edasi viia. Meie jaoks on oluline meie ühine vaade kitsamalt Läänemere, laiemalt Euroopa ja demokraatliku maailma tulevikule selle kõigis avaldumisvormides. Me tahaksime, et Läänemere piirkonna elukeskkond oleks turvaline, aga ka puhas ning liigirikas. Meie pilgud on Rootsi ettevõtetel, Rootsi innovatsioonil, Rootsi ülikoolidel ja teadusarendusel, tahaks, et koostöö ja koostegemine muutuks veelgi aktiivsemaks, veelgi produktiivsemaks. Rootsi ühiskonna võrdsuse ihalus ja inimeste õiguste austamine ja nende kaitse nii kodus kui ka maailmas on meile eeskujuks. Omalt poolt loodame, et Eesti edasiminekud digitaalses maailmas ja küberruumi turvamisel pakuvad huvi ja leiavad järgimist ka rootslaste poolt. Veelgi rohkem tähelepanu tuleb pöörata inimeste vahelistesse suhetesse, et rootslased teaksid ja tunneksid rohkem eestlasi ja et eestlased omaksid rohkem sõpru ja tuttavaid rootslaste seas. Läänemeri ei eralda meid, see ühendab meid.

Seda kõike polegi tulevikuks nii vähe. Lööme käed ja läheme edasi.