Saatkonna kontaktid

Külastusaadress:
Tyrgatan 3/3a
11427, Stockholm
Rootsi

Postiaadress:
Box 26076, 10041 Stockholm
Rootsi

Saatkonna E-post: [email protected]

Saatkonna konsulaarosakond E-post: [email protected]

Telefon:
Üld (+46 8) 5451 2280
Konsulaarosakond (+46 8) 5451 2282 (NB! Telefoniajad kl 9.00-12.00)

Konsulaarvastuvõtt:  T 10:00 – 12:00, K 14:00-16:00, N 10:00 – 12:00 ja 14:00-16:00 ainult eelregistreerimisel interneti teel või telefonil (+46 8) 5451 2282.

Välisriigis hättasattunud Eesti kodanik saab töövälisel ajal helistada Välisministeeriumi valveametnikule telefonil (372) 530 19 999.

Eesti ja Rootsi riigipühadel ning nädalalõppudel on Eesti Vabariigi Suursaatkonna Stockholmi konsulaarosakond suletud.