Saatkonna kontaktid

Külastusaadress:
Tyrgatan 3/3a
11427, Stockholm
Rootsi

Postiaadress:
Box 26076, 10041 Stockholm
Rootsi

Saatkonna E-post: [email protected]

Saatkonna konsulaarosakond E-mail: [email protected]

Telefon:
Üld (+46 8) 5451 2280
Konsulaarosakond (+46 8) 5451 2282 (NB! Telefoniajad kl 9.00-12.00)

Konsulaarvastuvõtt: E, T, N, R 10:00 – 12:00, ainult eelregistreerimisel tel (+46 8) 5451 2282 või interneti teel.

Välisriigis hättasattunud Eesti kodanik saab töövälisel ajal helistada Välisministeeriumi valveametnikule telefonil (372) 530 19 999.

Eesti ja Rootsi riigipühadel ning nädalalõppudel on Eesti Vabariigi Suursaatkonna Stockholmi konsulaarosakond suletud.