Riigilõivud

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.

Võimalik on tasuda ka eelnevalt ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas. Pangaülekandega maksmise korral palun võtke tasumist tõendav dokument saatkonda kaasa.

ISIKUT TÕENDAVAD DOKUMENDID
Eesti pass                                                                                                                      1027  SEK
Eesti pass alla 15-aastasele ja pensionärile                                                            457  SEK
ID-kaart                                                                                                                            856   SEK
ID-kaart alla 15-aastasele ja pensionärile                                                                 343  SEK
Eesti pass  ja ID-kaart                                                                                                  1141  SEK
Eesti pass ja ID-kaart alla 15-aastasele ja pensionärile                                         514  SEK
KONSULAARTEENUSED
Pereregistri väljatrükk (perekonnasündmuse tõend, rahvastikuregistri
väljavõte, abieluvõimetõend)                                                                                      229  SEK
Tõend                                                                                                                               343  SEK
Dokumendi tellimine:
kodakondsuse puudumine, karistusregistri teatis                                                  229-343 SEK
arhiividokument                                                                                                             343   SEK
Dokumendi edastamine                                                                                                343  SEK

NB! Seoses valuutakursi kõikumisega võivad Rootsi kroonides riigilõivud muutuda iga kuu.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Valesti või ettenähtust suuremas summas tasutud riigilõivu on teil õigus tagasi taotleda kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

  • Kui riigilõiv tasuti saatkonnale, tuleb enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamiseks saatkonnale esitada Taotlus välisesindusele riigilõivu tagastamiseks.
  • Kui riigilõiv tasuti Eesti rahandusministeeriumi kontole (välisministeeriumi viitenumbriga) tuleb enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamise taotlus esitada Välisministeeriumile.