Püsiva elukoha registreerimine välisriigis

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase (Eesti välismaalase passi ja elamisloa omaniku) elukoha registreerimine on vajalik eelkõige neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on välisriigi aadressiandmete kandmine rahvastikuregistrisse.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Teatud tingimustel säilib Eesti Haigekassa kindlustus välisriikides õppivatele üliõpilastele ning see õigus on seotud residentsusega. Seega soovitame üliõpilastel enne elukoha muutmist kontakteeruda Eesti Haigekassaga, et teada saada täpsemaid kindlustuse saamise tingimusi.

  • Elukoha registreerimine iseseisvalt

Iseseisvalt saab elukohaandmeid registreerida e-rahvastikuregistri iseteeninduskeskkonnas.

  • Elukoha registreerimine saatkonnas

Taotluse saab esitada isiklikult saatkonda või saata saatkonnale posti teel või digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga. Posti teel saatmise korral tuleb lisada koopia ID-kaardist või passi isikuandmetega leheküljest.

Konsul edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.