Eesti juhiluba

Eestis väljastatud juhiluba kehtib Rootsis kuni sellel kirjas oleva kehtivusaja lõpuni. Sellest hoolimata soovitame Rootsi tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Rootsi juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte. Eesti juhiloa aegumise, kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo välisriigis elavale kodanikule uut juhiluba. Rootsis elaval kodanikul tuleb uus juhiluba taotleda Rootsi Transpordiametist. (www.transportstyrelsen.se)

Rootsi juhiloal säilivad kõikide vastavate kategooriate mootorsõiduki juhtimise õigused ning see kehtib kuni omaniku 45nda eluaastani, edaspidi tuleb kategooriate säilitamiseks iga 10 aasta järel läbida tervisekontroll.

Eesti juhiloa aegumise, kaotsimineku või hävimise korral ei saa välisriigis elav kodanik Eesti Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo kaudu uut juhiluba taotleda. Seda ei saa teha ka Eesti saatkonna kaudu. Küll on aga võimalik Eestis taotletud juhiluba saatkonna kaudu kätte saada. Üliõpilased võivad luba taotleda nii elukoha- kui päritoluriigist.

Kui Eesti kodanik kaotab oma Eesti juhiloa välisriigis ning soovib seda kehtetuks tunnistada, on võimalik esitada avaldus Eesti Maanteeameti e-mailile info@mnt.ee digitaalselt allkirjastatult või välisesinduse kaudu. Samuti aktsepteeritakse avaldust, mille isik esitab www.eesti.ee portaalilt, sest sinna sisenedes toimub isiku tuvastamine ID-kaardi või pangaparoolide abil.

Kui soovite juhiloa kadumisest teatada esinduse vahendusel, peate isiklikult tulema Eesti saatkonna konsulaartalitusse. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ning kirjutada avaldus, kus märkida ära, milline dokument tuleb kehtetuks tunnistada ja mis põhjusel.

Kindlasti ei tohiks juhilubade uuendamise eesmärgil muuta oma aadressi Eesti Rahvastikuregistris, sest seda käsitletakse valeandmete esitamisena.