Dokumentide tellimine

Saatkonna kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste poolt väljastatavaid dokumente: arhiividokumente, tõendeid kodakondsuse puudumise kohta, apostille Eesti ametiasutuste väljastatud dokumentidele.

Dokumendi tellimiseks tuleb esitada:

  • dokumendi tellimistaotlus
  • koopia tellija isikut tõendavast dokumendist
  • lisadokumendid vastavalt tellitavale dokumendile
  • tasuda riigilõiv
  • Arhiividokumendi ja perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimiseks esitatakse lisaks küsimustik. Dokumendi väljastab arhiiv vms asutus Eestis (eesti keeles).
  • Kodakondsuse puudumise kohta tõendi tellimisel esitatakse täiendavalt avaldus tõendi saamiseks selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust. Tõendi väljastab Politsei- ja Piirivalveamet Eestis, konsul saab selle põhjal anda välja vastava ingliskeelse tõendi.
  • Apostilli tellimisel esitatakse lisaks avaldus apostilli saamiseks ja dokument, mille kinnitamist soovitakse. Dokumendi kinnitab apostilliga notar Eestis.

Lisaks dokumendi tellimise eest tasutavale riigilõivule, tuleb tellija tasuda ka notaritasu, käibemaksu ja tagasisaatmisel postiga postiteenuse tasu (tasutakse notarile tema esitatud arve alusel). Lisateave  Notarite Koja  veebilehel: dokumendi apostillimine.